Støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid

Støtteordningene er finansiert av UD og KUD. UD-logo

Musikkområdet administreres av
Music Norway Music Norway-logo

Scenekunstområdet administreres av
Danse- og teatersentrum DTS-logo

Kunsthåndverk administreres av
Norwegian Crafts NK-logo

Billedkunst administreres av OCA
OCA-logo

Arkitektur og design administreres av
Norsk design- og arkitektursenter Norsk design- og arkitektursenter-logo

Litteraturordningene administreres av NORLA NORLA-logo

Filmfeltet administreres av Norsk Filminstitutt NFI-logo

Nyttige lenker:


Velkommen til stikk.no

intro pictureDette er hjemmesiden til støtteordningene for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid finansiert av UD og KUD. Ordningene knyttet til musikk, scenekunst, kunsthåndverk, billedkunst, design og arkitektur kan søkes via denne portalen, mens ordningene innen litteratur og film peker til eksterne sider.

Når du velger ordning, vil du umiddelbart se resultatet av siste tildelingsrunde samt lenker til tidligere tildelinger. Informasjon om søknadsfrist, retningslinjer, fakta, samt tilgang til søknadsskjema vil da også bli tilgjengelig. Vi gjør oppmerksom på at vi kun aksepterer elektroniske søknader og at all kommunikasjon foregår på e-post og SMS, også svar på søknadene. Husk å ha alle vedlegg klar i elektronisk form før du fyller ut søknadsskjema. Har du allerede søkt og fått tildelt et saksnummer, kan du søke opp status på din søknad ved å fylle ut feltet nederst til høyre. Lykke til!

MUSIKK

MUSIKKEr du artist, komponist, ensemble eller band og skal spille(s) på en offentlig konsert eller festival i utlandet, kan du søke om reisestøtte. Music Norway administrerer tre ordninger, en for reiser til industriland (02-land), en for prosjekter i den tredje verden (03-land) og en for støtte til promotering i utlandet. Fra og med 2013 er det også åpnet opp for at bransjeaktører kan søke.

SCENEKUNST

SCENEKUNSTDanse- og teatersentrum administrerer Det Norske Utenriksdepartement sin reisestøtteordning for gjestespill fra norske kompanier til utlandet og kultursamarbeid med land i sør på scenekunstfeltet. Det er fem søknadsrunder i året. Her kan du finne søknadsskjema og mer informasjon om de to ordningene. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon.

KUNSTHÅNDVERK

KUNSTHÅNDVERKNorwegian Crafts administrerer Det Norske Utenriksdepartementets støtteordning innen kunsthåndverk. Støtte til frakt og forsikring av kunsthåndverk og støtte til katalogproduksjon prioriteres ved tildeling. Støtte til reise kan gis dersom kunstneren har oppgaver som tilsier dette. Det er to søknadsrunder i året.

BILLEDKUNST

BILLEDKUNSTThe Office for Contemporary Art Norway (OCA) administrerer Det Norske Utenriksdepartementets støtteordning innen visuell samtidskunst og ble stiftet med det formål å tilrettelegge for norsk samtidskunst og å styrke norsk samtidskunsts synlighet og posisjon internasjonalt. Et av de fremste virkemidlene OCA iverksetter for å oppnå dette målet er å tilby økonomisk støtte gjennom 02 og 03 internasjonale støtteprogrammer finansiert av Utenriksdepartementet. Det er tre søknadsrunder i året.

Videre tilbyr OCA atelieropphold i utlandet for norske kunstnere, kuratorer og kritikere, gjennom atlieropphold ved Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Germany; WIELS Residency Programme, Brussels, Belgium; og International Studio and Curatorial Programme (ISCP), New York City, USA. Søknadene for International Support og Residensprogrammene vurderes av en internasjonal jury oppnevnt av OCA.

ARKITEKTUR OG DESIGN

ARKITEKTUR OG DESIGNNorsk design- og arkitektursenter administrerer Utenriksdepartementets tilskuddsordning innen arkitektur og design. Tilskudd til reise og transport gis til profesjonelle utøvere som skal stille ut egne arbeider eller forelese ved viktige internasjonale arenaer. Det er tre søknadsrunder pr. år.

Litteratur

LitteraturNORLA forvalter Utenriksdepartementets midler til forfattere som inviteres til festivaler eller konferanser i utlandet. Søknad må komme fra arrangør i utlandet og behandles fortløpende. Stipendet dekker flybilletten samt NOK 500,- til øvrige transportutgifter. I tillegg forvalter NORLA en ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk. Det er to søknadsfrister i året.

Film

FilmTilskotsordninga skal gå til reisestøtte når profesjonelle norske filmfolk skal delta, i ei aktiv rolle, i samband med offentleg presentasjon av norsk film på filmkulturelle arrangement i utlandet. Tilskotsmottakarane skal vere norske statsborgarar eller busette i Noreg.